نانا چت یکی از قدیمی ترین سایت های فارسی زبان فعالیت خود را مجدد  آغاز کرد